Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

LOGO TIGER WINGS ENTERPRISE

Çözümlerimiz

Büyük ölçekli işletmelerin gereksinimlerini web tabanlı olarak karşılayan Logo Tiger Wings Enterprise, ayrıntılı planlama süreçleri gerektiren tüm şirketler için etkin çözümler sunuyor. Sanayi işletmeleri için etkili bir sistem ağına sahip olan program, geliştirilebilir yapısı ve zengin iş fonksiyonları ile yetkililerin sisteme diledikleri zaman erişebilmelerine olanak tanıyor. Mobil uyumlu olan özelliği ile şirketlerin bulundukları yer yerden bağlantı sağlayarak kontrol süreçlerini yönetmesine yardımcı olan Logo Tiger Wings Enterprise kapsamında en karmaşık sistemler bile kesintisiz olarak yönetilebiliyor. Etkin kontrol mekanizması ile büyük ölçekli şirketlerin verimliliğini artıran sistemler iş süreçlerinde harcanan zaman ve maliyet kaynaklarının diğer alanlara kaydırılmasına yardımcı oluyor.

Logo Tiger Wings Enterprise Programının Zengin Fonksiyon Kümesi

Maliyet muhasebesi, kaynak yönetimi, malzeme ihtiyaç planlama ve dış ticaret gibi iş süreçlerinin tamamı için kullanılabilen Logo Tiger Wings Enterprise firma taleplerine uygun olarak ek donatılarla zenginleştirilebilme özelliğine de sahiptir. Program üzerinden oluşturulan bilgiler, diğer birimlere eş zamanlı olarak aktarıldığı için firma bünyesinde çalışan herkes en gücen bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor. Bu da şirket içi kararların çok daha verimli ve doğru bir şekilde alınmasına olanak sağlıyor. Bölüm yetkililerinin senkronize olarak bilgiye ulaşması aynı zamanda gereksiz iletişim trafiğinin de ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Zaman yönetimini iyi yapmak isteyen ve iş süreçlerinde verimlilik artışı hedefi olan şirketler tarafından tercih edilen sistem, tüm süreçlerde merkezi kontrol sağlıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise ile Tüm Süreçlerde Etkin Kontrol

İş süreçlerinin tamamında etkin bir kontrol mekanizması oluşturulmasını sağlayan Logo Tiger Wings Enterprise ile satış sonrası hizmetler, ham maddelerin stok kontrolü, tedarik ve çok daha fazla hizmet için ihtiyaç duyulan operasyon yönetimi için ideal bir ortam sağlanıyor. Özellikle şirket içi gruplar için ideal bir çözüm sunan Logo Tiger Wings Enterprise sisteminde süreçler konsolide ve bağımsız olarak yönetilebiliyor. Finans Yönetimi Ekranı sayesinde her grup kendi bünyesinde kârlılık oranlarını hesaplayabiliyor.

Logo Tiger Wings Enterprise ile Detaylı Üretim, Planlama ve Maliyet Muhasebesi

Logo Tiger Wings Enterprise, üretim sürecini her zaman, her yerde kontrol ederek optimizasyon sağlar, böylece sahne tabanlı yönetim, izleme ve raporlamayı kolaylaştırır. Üretim planlama yöntemi; üretim öncesi malzeme gereksinimlerini hesaplama, makine verimliliğini yönetme ve teslimatın zamanında yapılabilmesi için iş yükünün etkili bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır. Malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçları ekleyerek üretim sürecini iyileştirme özelliğine sahip olan sistem, ödeme ve tahsilat planlarının tanımlanmasında esneklik sağlar. Çeşitli ihtiyaçları karşılayan ve mevcut karlılık analizine erişim sağlayan program, aynı zamanda risk izleme ve uyarılar, kısıtlamalar ve düzenlemeler çerçevesinde elektronik olarak gönderilebilir. Cari hesabın Ba-Bs mutabakatını hazırlamak ve elektronik olarak göndermek için tek bir tıkın yeterli olduğu sistemde gerekli evrakları hazırlamaktan zamanında teslim etmeye kadar her aşama entegre bir şekilde yönetilebilir. Detaylı üretim, planlama ve maliyet muhasebesi gibi süreçlerin optimum verimlilik ile sürdürülmesini sağlayan sistemler kullanıcılarına büyük avantaj sağlar.

Tiger Wings Enterprise Wings’in Kontrol İşlevi

Tiger Wings Enterprise Wings, ticari işlemler ve muhasebe kayıtları arasındaki iki yönlü kontrol işlevi sayesinde sistem tutarlılığını ve kullanıcı hatalarını en aza indirir. Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki borç, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile doğrudan ve sistematik olarak formüle edilebilir. Yerel ve raporlama para birimleri cinsinden genel muhasebe işlemlerine kadar sisteme dahil edilen finansal tablolar ve raporlar bu konunun tüm ihtiyaçlarını karşılasa da, maliyet merkezleri ve proje kartları idari raporlama amacıyla kullanılabilir. Logo Tiger Wings Enterprise'ın elektronik beyan seçeneği, hazırlanan beyanların otomatik olarak vergi dairesine gönderilmesini sağlar.

Üretim için Gerekli Olan Ham Madde Tedarikinde Merkezi Kontrol

Logo Tiger Wings Enterprise, özellikle üretim için gerekli olan ham madde tedarikinde merkezi kontrol sağlar ve tedarikçi kararlarını değerlendirme, karşılaştırma ve verme sürecini otomatikleştirir. Bu çözüm, tedarikçi seçim sürecinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırır ve ayrıca dosya akışıyla ilgili onay mekanizması ve işleminin standartlaştırılmasını sağlar, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Logo Tiger Wings Enterprise ile siparişten teslimata kadar tüm süreç etkin bir şekilde yürütülür ve müşteri memnuniyeti sağlanır. Program aynı zamanda gerekli belgeleri oluşturmaktan zamanında teslim etmeye kadar her aşama entegre bir şekilde yönetilebilir. Ödeme ve tahsilat planlarının tanımlanmasında esneklik sağlayan sistem, çeşitli ihtiyaçları karşılayabilir ve mevcut karlılık analizine erişim sağlar. Risk izleme ve uyarılar belirlenen limitler ve kurallar çerçevesinde elektronik olarak gönderilebilir.

Özellikler
Sıkça sorulan sorular