Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

LOGO TİGER 3

Çözümlerimiz

Satış operasyonu ve veri yönetimi gibi iş süreçlerinden alınan verimliliğin üst düzeye çıkmasını sağlayan Logo Tiger 3 programı, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır. Program dahilinde sunulan fonskiyonlar, iş süreçlerini kolaylaştırarak operasyonel süreçlerin tek bir merkezden yönetilmesine olanak tanıyor. Sağladığı maliyet ve zaman tasarrufu ile işletmelerin kaynaklarını inovasyon ve Ar-Ge adına kullanmalarına yardımcı olan sistemde işletmeler tüm faaliyetleri tek bir noktadan yönetme imkanına sahip oluyor. Logo Tiger 3 stok kontrol modülü; stok, hedefler ve stratejiler oluşturmayı ve takip etmeyi, anlık envanter değerlerini ve seviyelerini izlemeyi ve stok maliyetlerini kontrol etmeyi mümkün kılar. Farklı ürün yelpazeleri ve hiyerarşileri olan çalışanlar için tasarlanmış malzemeleri sınıflandırarak ürünler kolayca takip edilebilir. Matris arabirimi aracılığıyla, farklı işlevlere sahip aynı malzeme türünü izleyebilir ve yalnızca tek bir tanımı değiştirerek binlerce malzeme içeren değişiklikleri güncelleyebilirsiniz. Farklı birimlerdeki izleme işleviyle, malzemeler sınırsız sayıda birimde izlenebilirken, raporlama katsayısı işlevi tek bir birimde raporlamaya izin verir.

Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler için İdeal Çözüm

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm sunan Logo Tiger 3 tüm operasyonların tutarlı ve merkezi bir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor. Tedarik sürecinde sadelikten yana olan işletmeler için büyük kolaylık sağlayan programda verimlilik tüm süreçler için geçerli oluyor. Çalışanlardan üst düzey yetkililere kadar tüm personelin iş süreci ve takibini kolaylaştıran sisteme herhangi bir bilgi girişi olması durumunda tüm bölümlerde bulunan yetkililer anında izlenimde bulunabiliyor. Eş zamanlı olarak sağlanan bu iletişim zamandan tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Geliştirilebilir yapısal özelliği ile farklı sektörlerden işletmelerin ihtiyacına en uygun çözümleri sunan program, sektörel çözümleri opsiyonel olarak sunuyor.

Logo Tiger 3 ile En Uygun ERP Paketi

Farklı sektörlerden işletmeler için nitelikli çözümler sunan Logo Tiger 3 opsiyonel seçenekleri ile sektörün ihtiyaçlarına en uygun ERP paketlerini oluşturuyor. Kontrol modülü dahilinde etkin stok kontrolü de yapılabiliyor. Bu sayede stoklarla ilgili hedef ve stratejiler kolay bir şekilde oluşturulabiliyor. Bunun yanı sıra envanter kontrolünden anlık stok değerlerinin izlenmesine kadar birçok süreç sistem sayesinde çok daha hızlı ve basit bir forma kavuşuyor. Tedarik sürecinde optimizasyona izin veren program, rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteyi bir arada arz ediyor. Logo Tiger 3 kullanan şirketler siparişten teslimata kadar tüm süreci yöneterek müşteri memnuniyetini artırabilir.

Logo Tiger 3 Programında Otomasyon

Otomasyon gücünden yararlanan Logo Tiger 3, evrak akışından tedarikçi onay mekanizmasına kadar tüm iş süreçlerinde harcanan zamanı minimuma indirgiyor. Müşteri memnuniyetini artıran uygulamaları ile ilk kullanıcıdan son kullanıcısına kadar mutlak bir memnuniyet hedefiyle hazırlanan Logo Tiger 3 kapsamında teslimat evraklarından sipariş süreçlerine kadar tüm operasyonlar tek merkezden yönetilebiliyor. Sadece Türk Lirası değil, döviz faturaları ve döviz ödeme takibi de yabancı ticaret veya satış süreçlerini kolaylaştırır.

Özellikler
Sıkça sorulan sorular