Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

PROJE UYGULAMA

Hizmetlerimiz

Tek veritabanı ve tek uygulama hedefi ile iş süreçlerini etkin hale getirmek isteyen işletmeler, Proje Uygulama desteği alır. Sektörde rakiplerinden ayrışmak ve iş akış süreçlerini çok daha verimli hale getirmek isteyen firmalar, işletmeye özel olarak hazırlanan proje uygulamaları ile ek fonksiyonellere sahip olan programları tercih eder. Ek maliyet gerektirmeyen ve düşük kurulum ücretine sahip olan projeler, işletmelerin zamandan, maliyetten, iş gücünden tasarruf etmesini sağlarken aynı zamanda iş süreçlerinin dijital ortama taşınmasını sağlayarak zaman kısıtlamasını ortadan kaldırır. Uygulanan projeler ile tek merkezden tüm iş akışlarının yönetilebilmesi, saha ekiplerinden şirket yöneticilerine kadar tüm birimlerde görev alan çalışanların verimliliğini önemli ölçüde arttırır. Her ölçekten işletmeye özel olarak hazırlanan Proje Uygulama sistemlerinde önce bir tanıtım toplantısı düzenlenerek firmanın tanınması sağlanır. Yerinde veya uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen tanışma toplantısı sonrasında firmanın hedef ve gereksinimleri belirlenir.

Proje Uygulama Hizmetlerinin Hazırlık Aşaması

Hizmet verilecek işletme hakkında bilgi sahibi olma amacı ile düzenlenen toplantıdan sonra ön hazırlık süreci başlar. Proje süreçleri ideal bir şekilde yönetilerek yazılım aşamasının kusursuz bir şekilde tamamlanması sağlanır. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında net bilgiler işletmeye ulaştırılır. Böylelikle hem iş süreçleri daha etkin bir şekilde ilerler hem de danışanlar hizmet süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirler. Danışan firmanın tanınması sonrasında yapılan sistem analizi ile işletmenin organizasyon yapısı ortaya çıkarılır. Proje Uygulama kapsamında gerçekleştirilen sistem hazırlık aşamasında iş akışları, üretim teknolojisi, organizasyon yapısı, firma içi ve dışı malzeme akışı, görev tanımları, firma içi ve dışı veri ve doküman akışı hakkında gerekli veriler alınır.

Proje Uygulama Hizmetlerinin Maliyet Aşaması

Proje uygulama hizmetlerinde, sistem analizi sonrasında maliyet aşamasına geçilir. ERP projelerinin toplam sahip olma maliyetinin hazırlandığı bu aşamada işletmenin yıllar içerisinde yapacağı yatırım öngörüsü belirlenir. Öngörüler kapsamında personel ve eğitim giderleri, yazılım lisans bedeli, sistem için gerekli altyapı bedeli, danışmanlık bedeli gibi kalemler bulunur. Proje Uygulama hizmetleri kapsamında yazılımın diğer sistemlerle entegre edilip edilmeyeceği, programın kurulumu, tasarlanması ve raporlanması gibi aşamalar bulunur. Uygulama desteği sayesinde hedeflerini, eksiklerini ve iş akış süreçlerinin durumunu analiz eden firmalar, kârlılık oranlarını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için uygun çözümlere sahip olurlar.