Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

PROJE YÖNETİMİ

Hizmetlerimiz

Proje yönetimi, maliyet gerektiren kapsamlı, uzun vadeli bir stratejik yatırımdır. Hedeflerinin ne olduğunu, ne beklediğini ve ulaşmak istediği şeyi çok iyi bilen her ölçekten işletme, proje yönetim hizmetleri alarak iş akış süreçlerini optimize ediyor. Planlanmamış sonuçların büyük kaynak israfına neden olduğunun bilincinde olan firmalar, proje yönetim hizmetlerinden faydalanarak iş akış süreçlerinden yüksek oranda verimlilik elde eder.

Proje Yönetiminde Uygulanan Adımlar

Proje yönetim sistemleri üzerine danışmanlık ve uygulama hizmeti alan işletmeler için öncelikli olarak ayrıntılı bir proje planı hazırlanır. Hazırlanan proje yönetimi planı gerçekçi olmalı ve faaliyet için makul ve uygun zaman verir. Uygulama, hazırlanan plana göre izlenir; haftalık ve aylık düzenli toplantılarda gözden geçirilir ve planla eğitilemeyen faaliyetlerin uyumlaştırılması için gerekli önlemler alınır. Plan, gerekirse değiştirilebilir. Ardından proje süresince karar alma mekanizmasına dahil edilecek proje sponsoru, proje yöneticisi ve süper kullanıcı belirlenir. Bu aşamada proje ekibinin yaptırımları olabilir. Tüm birimler ve süreç yetkilileri bu değişikliği hazırlar ve kabul eder. Süreç dahilinde üst yönetimin belirlenmesi ve desteklenmesi gerekir.

Proje Yönetim Sürecindeki Diğer Aşamalar

Proje yönetim sürecinde öncelikli konuları belirlemek ve projenin ilgili personel tarafından uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak için kolaylaştırıcı faktörleri devreye almak gereklidir. Bu kapsamda proje yönetimi uygulayıcıları her departmanda iş akışını en iyi bilen kişiler arasından seçilir. Proje ekibi ile yapılan düzenli toplantılarda alınan kararlar yazılı olarak ilgili tüm taraflarla paylaşılır. Proje planı da gerektiği şekilde güncellenir. Bu aşamalardan sonra programın kurulumu gerçekleşir. Kurulum aşamasına iş süreci analiz edilir. Proje yöneticileri, planların ve iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde örtüştüğünü teyit eder ve ileri düzey kullanıcıların aktif katılımını sağlar.

Proje Yönetim Sürecinde Parametre Ayarları

Her ölçekten işletmenin iş akış sürecinin optimize edilmesini sağlayan proje yönetimi sisteminde parametreler proses analizine göre ayarlanır. Ardından program başvurusunu iş sürecine uyarlamak için yazılım geliştirme faaliyetleri yapılır. Teknik yazılım değiştirme işlemini yaptıktan ve test aşamasını geçtikten sonra devreye alma aşamasına girilir. Grup eğitimi bölüm bazında yapılır. Eğitmenler, veri girişi sırasında kullanıcıya eşlik eder. Bir kullanım kılavuzu hazırlanır. Bu aşamada kullanıcılar optimizasyon için psikolojik olarak hazırlanır; yapıcı ve girişimci bir kültür aşılanır.