Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Hizmetlerimiz

Dijital dönüşüm sadece teknoloji yatırımının değil, aynı zamanda yeni iş yöntemlerine uyum sağlayan bir dönüşüm sürecidir. Dijital dönüşüm danışmanlığı, şirketleri yeni teknolojilere ve yeni iş modellerine uyarlamak için tasarlanmış bir rehberlik hizmetidir. Kuruluşların sayısallaştırma açısından ne elde ettiklerini belirlemelerini sağlayarak müşterilere ve kendilerine sağladığı avantajları açıklamada önemli bir rol oynamaktadır.

Şirketlerde Verimlilik Artışı Çok Daha ‘Dijital’

Verimlilik artışını işletme genelinde yaygınlaştırmak için yeni bir kültürün oluşturulmasına yardımcı olunan dijital dönüşüm danışmanlığı kapsamında kuruluş genelinde yaratılan kültürün sürdürülebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Hizmet kapsamında tüm işletmenin kültürünü oluşturmak için doğru teknolojiyi kullanarak müşterileriniz için daha fazla deneyim fırsatı yaratabilirsiniz. Dijital dönüşüm sürecinde bütünsel bir yaklaşımla organizasyonları destekleyen firmamız sürdürülebilirliği sağlamak için kuruluşun mevcut iş formunu inceler ve iş süreçlerinin dijital dönüşüm için uygun olup olmadığını değerlendirir. Süreç optimizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri sunan markamız ardından tüm optimizasyon süreçlerini, yatırımın korunmasını sağlamak için dijital ortama aktarılacak organizasyondaki BT altyapısının yeterliliğini ölçmek için kullanır.

Müşterilere Özel Düzenli İncelemeler

Üretim ve pazarlama aşamalarınızı dijital pazarlama süreciyle uyumlu hale getirmek son derecede önemlidir. Bir müşterinin tüm öyküsünü bellekte depolayabilecek bir CRM sisteminiz, onunla entegre bir ERP sistemi ve tüm bu sistemleri etkin bir şekilde kullanabilen bir satış ekibiniz yoksa, iş süreçlerinizde elde ettiğiniz kişi başına maliyet de çok yüksek olacaktır. Şirket iş süreçlerinde ihtiyaç duyulan maliyetlerin minimuma indirgenmesini sağlayan firmamız danışanlarının dijital dönüşümde ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri yerine getirir. Talebin sürekli değişmesi ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi nedeniyle, dijital dönüşüm süreci süreklidir, bu nedenle süreçlerin ve işlemlerin optimum düzeyde sürdürülmesini sağlamak için dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetimizle müşterilerle düzenli inceleme çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

Dijital Dönüşümde Geride Kalmayın

Üretimden satışa kadar tüm süreci otomatikleştirmenizi, gerektiğinde yapay zeka, robotik ve algoritma analizini etkinleştirerek üretim kalitesini artırmanızı sağlayacak özel danışmanlık hizmetimiz ile dijital dönüşüm sürecinde geride kalmayın. Çünkü dijital dönüşüm yaklaşımını benimsemek her kurumda ve her markada başarı anlamına gelir. Bu nedenle dijital dönüşüm danışmanlığı sadece büyük ölçekli firmaları değil, aynı zamanda KOBİ’leri de dönüştürür. Günümüzde her ölçekten firma, rekabetçiliğine katkı sağlayacak yatırımları yapar. Arşivlemeden posta masraflarına kadar birçok kalemden tasarruf edilmesini sağlayan dijital dönüşümünde işlemlerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen görüntüleme ve yönetim programları sayesinde insan kaynakları hataların önüne geçilir.