Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

Çözümlerimiz

e-müstahsil makbuzu, Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre elektronik ortamda makbuz belgelerinin hazırlanmasını ve alınmasını, elektronik raporlarının kağıt ve elektronik ortamda verilmesini içeren bir uygulamadır. e-müstahsil makbuzu, işletme belgesi olarak kullanılan ticari makbuz ile aynı yasal değere sahip olan elektronik bir belgedir. Bu belge, tarım ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında faturaların yerini alabilir. Belgenin ticari faaliyetlerde mevzuata uygun olarak kullanılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilen usul ve esaslara uygun bir düzenlemenin yapılması gereklidir.

e-Müstahsil Makbuzunu Kimler Kullanabilir?

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerin kullanabileceği e-müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından kullanılabilir. Bunun yanı sıra mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda müstahsil makbuzu düzenlemesi yapan mükellefler, e-müstahsil makbuzu düzenleyerek, hem kağıt ortamında hem de dijital ortamda saklayarak Gelir İdaresi Başkanlığına dijital olarak raporlama imkanına sahip olur. E-müstahsil makbuzu kesimi sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığına raporlama yapılır. İşlem sonrasında makbuzun kopyasının işletmede, aslının ise çiftçide kalması gerekir. Zorunlu bir uygulama olmayan bu sistem isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

e-Müstahsil Makbuzu ile İlgili Yasal Zorunluluk

Elektronik fatura başvurusuna dönüştürülmesi gereken vergi mükellefleri ile 1 Temmuz 2020 tarihine kadar faaliyetlerinin gereklerine uygun olarak gerekli başvuruyu yapmalı ve daha sonra elektronik tescil makbuz başvurusuna geçmelidir. Müstahsil makbuz verme zorunluluğu bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra, tüccarlar ve komisyoncularınsa 1 Ocak 2020’den sonra müstahsil makbuzlarını e-müstahsil makbuzu olarak düzenlemeleri gereklidir. Dijital makbuz uygulamasına dahil olan mükelleflerin, diğer işlemlerinde de dijital ortamı tercih etme zorunluluğu yoktur.

e-Müstahsil Makbuzu Nasıl Kullanılmaya Başlanabilir?

Elektronik sertifika ile imzalanan e-müstahsil makbuzunun minimum bir nüshasının kağıt çıktısı olarak alınması gerekir. Alınan çıktının iki tarafı da ıslak imza ile imzalanmalıdır. İmzalanan nüsha, satıcı çiftçiye verilmelidir. Satıcı çiftli, kağıt ortamda ve e-müstahsil makbuzu tüccarda kalması gereken nüshasıysa elektronik sertifika ile imzalanarak dijital ortamda saklanmalıdır. e-müstahsil makbuzunun üzerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinden dijital ortamda doğrulanması ve sorgulanması için barkod ve karekod bulunur.