Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

E-DEFTER

Çözümlerimiz

Elektronik defter, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda tutulan belgelerdir. Kullanıcılarına oluşturma, kaydetme, saklama ve sunma hizmeti veren e-defter, kağıt defterlerle aynı yasal etkiye sahiptir. Tüzel kişilerin işlemlerini çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan sunan e-defter uygulaması muhasebe kayıtlarının çok daha sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlar.

E-Defteri Kimler Kullanabilir?

Mükellefler, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kağıt defter yerine e-defter uygulamasını kullanmak zorundadır. Elektronik ortamda defter tutmak isteyen vergi mükellefleri elektronik defter uygulamasını gönüllü olarak kullanabilir. E-defter uygulamasını kullanmak isteyen kişilerin tüzel kişi olmaları şartı bulunur. Başvuru yapan tüzel kişilerin bazı şartları taşıması gerekir. Bunlar; Gerçek bir vergi mükellefinin, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak verilmiş, nitelikli bir elektronik sertifikası olması, Kurumlar vergisi mükellefleri elektronik defter başvurularından yararlanma hakkına sahiptir ve bu çerçevede mali mühür elde etmiş olmaları gerekir. Aynı zamanda elektronik defter tutma, kayıt, onay ve sunumda kullanılan yazılımın uyumluluk için onaylanmış bir yazılım olması gerekir.

E-Defter Yasal Zorunluluk

Vergi mükelleflerinin, geçiş döneminde e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Geliri 10 milyon Türk lirasından fazla olan mükellefler, 1 Ocak 2020'de elektronik defterlere geçişi tamamladı. 2018 veya 2019'da 5 milyon Türk lirasından daha fazla gelire sahip olan vergi mükellefleri, 01.07.2020 tarihinde elektronik defter uygulamasına geçecek. E-defter uygulamasına geçmenin iki yolu vardır. Bunlardan ilki vergi mükelleflerinin elektronik defter yazılımı geliştirmesi ile gerçekleşir. Sertifikalı uyumlu programlar kullanılması, hesap dönemi veya takvim yılı içinde defterlerin elektronik olarak kaydedilmesine izin verilirse; bir sonraki ay oluşturulacak e-defter ile ilgili hesap döneminden cari döneme kadar tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulacaktır. Elektronik defter tutma tarihinin başlangıcından itibaren eski defterlerin sonu kontrol edilecektir.

E-Defter Nasıl Kullanmaya Başlanabilir?

Elektronik defter belgeleri ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlara ve biçimlere göre hazırlanır. Hazırlanan dosya not defteri modu yapısında belirtilen alana yerleştirilir. Oluşturulan defter dosyası mühürlenir veya imzalanır. Hazırlanan yazılım paketi edefter.gov.tr adresindeki e-Defter uygulaması aracılığıyla yüklenir veya bir web servisi aracılığıyla gönderilir. Defter sahipleri Berat belgelerini indirip Devlet Vergi İdaresinin mali mührü ile damgalayabilirler.

Özellikler
Sıkça sorulan sorular