Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

E-İRSALİYE

Çözümlerimiz

Şirketlein operasyonel süreçlerinin yönetilmesinde hem vakitten tasarruf edilmesini sağlayan hem de zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olan e-irsaliye çözümü aynı zamanda bütçenin daha verimli kullanılmasına yardımcı olur. Bir satış işleminin gerçekleşmesinin ardından satıcı tarafından hazırlanan elektronik belgeler olarak adlandırılan e-irsaliye belgesi fatura şeklinde de düzenlenebilir. Fatura şeklinde düzenlenen belgelerde çeşitli bilgiler bulunmalıdır. Bilgi eksikliği bulunan e-irsaliye belgeleri geçerliliğini yitirir. Bu veriler faturanın hangi satıcı tarafından hazırlandığı, hangi malın hangi tarihte satıldığı, satış adedi, faturanın tutarı, ödenene meblağ karşısında neyin satıldığı gibi bilgilerdir.

e-İrsaliyeyi Kimler Kullanabilir?

e-irsaliyeye geçişi zorunlu olmayan firmalar, istedikleri tarihte gönüllü olarak işlemlerini gerçekleştirerek geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar, Demir Çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracını yapan mükellefler, ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler, Şeker Kanununda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler, ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler ve maden üretim faaliyetinde bulunanlar, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye'ye geçmek zorundadır.

e-İrsaliye’de Yasal Zorunluluk

Gelir İdaresi başkanlığı e-irsaliye için yasal zorunluluk prosedürlerini açıklamıştır. Buna göre, e-İrsaliye için zorunlu başlangıç tarihi 01.07.2020 olarak belirlenmiştir. Serbest meslek grupları ve mal sevkiyatı işlemleriyle ilgili tacirlerin zorunlu olarak geçmesi gereken e-irsaliye sisteminde uygulamaya kayıtlı olmayan kullanıcılar için de sevk irsaliyesinin e-irsaliye olarak düzenlenmesi ve alıcının talebine göre elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi kararlaştırılmıştır. Tüccar ve komisyoncu olarak sebze ve meyve ticaretinde bulunanlarınsa e-irsaliyeye geçişi 1 Ocak 2020 tarihinde olmuştur.

e-irsaliye Nasıl Kullanılır?

e-irsaliye kullanmak için birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla gerçekleştirilir. Bunun için Başkanlığa hitaben bir dilekçe verilmesi gereklidir. Dilekçenin ekinde bulunan test tanım formu aracılığı ile başvurunun tamamlanması gerekir. Dilekçenin Başkanlığa ulaşmasını takriben www.ebelge.gov.tr adresinde bulunan test planına uygun bir şekilde e-irsaliye testlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamak gerekir. E-irsaliye kullanmanın bir diğer yolu ise Başkanlıkça hazırlanan ve www.efatura.gov.tr adresinde bulunan GİB Portalı aracılığıyla yapılır. E-belgenin kullanımı için uygulanabilecek son yöntem ise Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile e-Fatura Uygulamasından yararlanmalarıdır.

Özellikler
Sıkça sorulan sorular