Bursa Logo Bayisi EMY Yazılım

Logo Tiger 3 Enterprise: Üretimde Sürdürülebilir ve Verimli İş Süreçleri İçin İdeal Çözüm

Logo Tiger 3 Enterprise, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Bu çözüm, işletmelerin üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik sağlamak, verimliliği artırmak ve genel yönetim süreçlerini optimize etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Karmaşık iş süreçlerini sadeleştirme özelliği, işletmelerin daha etkin ve hızlı bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanır.

Logo Tiger 3'ün sürdürülebilirlik odaklı iş süreçleri, çevresel etkileri en aza indirme ve kaynakları daha verimli kullanma amacını taşır. Enerji verimliliği, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve atık azaltma stratejileri gibi özellikler, işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.

Sistem, tüm operasyonel süreçlere tek bir noktadan erişim imkanı sunar.
Bu, işletmelerin daha etkili bir şekilde koordinasyon sağlamasına yardımcı olur.
Ölçeklenebilir yapısı sayesinde işletmelerin büyüme ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilir. Esnek konfigürasyon seçenekleri, özelleştirilmiş iş süreçleri ve gereksinimlere uygun çözümler geliştirmek isteyen şirketlere geniş bir alan sunar.

Finansal yönetim modülü, çoklu şirket yapıları için tasarlanmıştır. Bu modül, kârlılığı grup bazında hesaplamak, envanteri bütünsel olarak yönetmek ve nakit akışını tüm şirketlerde analiz etmek için kullanılır.

Çoklu amortisman tablosu desteği ile işletmeler, amortisman hesaplamalarını Vergi Usul Kanunu'na veya TFRS'ye uygun bir şekilde gerçekleştirebilirler.

1. Sürdürülebilirlik Odaklı İş Süreçleri:


Logo Tiger 3, iş süreçlerinde sürdürülebilirlik sağlamak adına çeşitli özellikler sunar. Bu özellikler, enerji ve kaynak kullanımını optimize ederek çevresel etkiyi en aza indirir. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve atık azaltma stratejileri, işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak tanır.

2. Ölçeklenebilir Yapı ve Esneklik:


İşletmelerin büyümesine ve değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olan ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. Esnek konfigürasyon seçenekleri, şirketlerin özelleştirilmiş iş süreçleri ve gereksinimlere uygun çözümler geliştirmelerine olanak tanır.

3. Pratik ve Uygun Maliyetli Yönetim Sistemleri:


Pratik ve uygun maliyetli yönetim sistemleri sunarak şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırmayı hedefler. Yenilenebilir özellikleri sayesinde, işletmeler zaman içinde değişen pazar koşullarına uyum sağlamak ve rekabet avantajını sürdürmek için gereksinim duydukları çevikliği elde edebilirler.

4. Finansal Yönetimde Etkinlik:


Sistem, çoklu şirket yapıları için tasarlanmış bir finansal yönetim modülü ile donatılmıştır. Bu modül, kârlılığı grup bazında hesaplamak, envanteri bütünsel olarak yönetmek ve nakit akışını tüm şirketlerde etkili bir şekilde analiz etmek için kullanılır. Bu sayede şirketler, finansal kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilirler.

5. Kurumsal Sabit Kıymet Takip ve Amortisman Yönetimi:


Programın kurumsal sabit kıymet takip modülü, şirketlere sabit kıymetlerin satın alınması, kullanılması ve elden çıkarılması süreçlerini detaylı bir şekilde izleme olanağı sağlar. Çoklu amortisman tablosu desteği ile işletmeler, sabit varlıklarının maliyetini daha etkili bir şekilde yönetebilir ve Vergi Usul Kanunu'na veya TFRS'ye uygun şekilde amortisman hesaplamalarını gerçekleştirebilirler.

Logo Tiger 3 Enterprise, sadece bir iş yazılımı değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına, operasyonel mükemmelliği sağlamalarına ve finansal yönetimlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir çözümdür. Bu sayede işletmeler, rekabet avantajını artırarak, değişen pazar koşullarına hızla adapte olabilirler.